Korstnapühkija

Pakume professionaalset korstnapühkija teenust ning küttesüsteemide ekspertiisi, kasutades meie teenuseid võite kindlad olla, et korstnad ja kütteseadmed on hooldatud ning korras. Parem varustus tagab kvaliteetsema ja uuendusliku korstnapühkimisteenuse ning laiendab korstnapühkija tööampluaad. Lisaks olulise punktina suurendab korstnapühkija ohutust töötamisel.

Hoolduse käigus puhastame Teie kütteseadmete lõõrid sinna kogunenud tahmast ning kontrollime kütteseadmete tuleohutust. Kütteseadmeid hooldab kutsetunnistusega korstnapühkija. Pärast hooldust koostame kütteseadmete puhastamise akti, kuhu märgime teostatud tööd ning tööde käigus ilmnenud võimalikud puudused.

Igal aastal saab paarsada tulekaju alguse suitsulõõris süttinud tahmast. Kõik taolised põlengud on võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega.

Meeldivat koostööd soovides,

Allrai OÜ

Tööd teostab: Korstnapühkija-meister, tase 5 tunnistuse nr 205687

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.